BPT in Coronatijd

BPT Prinsenhof/Amstelwijk/Heuvelwijk loopt net als alle andere BPT-teams in Leidschendam-Voorburg met minimaal 3 personen, dit heeft onder andere met onze eigen veiligheid te maken. Nu bepalen de Corona regels dat je met maar 1 ander persoon mag afspreken, dus ook wij zijn daaraan gebonden. Dat betekent dat wij niet onze normale looprondes kunnen uitvoeren.

Natuurlijk geven wij op straat onze ogen de kost en melden wij zaken die we tegenkomen, net zoals u dat kunt doen.

Komt u iets tegen wat afval betreft, dan kunt u dat bij Avalex melden via: 0900-0507 of via de website: Contact – Avalex

Wilt u iets melden over het straatmeubilair trottoir, verlichting dan kan dat via 14 070 of via de website: Melden bij de gemeente | Gemeente Leidschendam-Voorburg (lv.nl)

Uiteraard kunt u ook met ons contact opnemen via email: bptprinsenhof@gmail.com

Daarnaast proberen we zo vaak als het kan op onze facebook pagina te kijken en meldingen te doen.

We helpen elkaar op deze wijze Mondkapjes op, 1,5 meter afstand en wat extra aandacht voor de mensen om ons heen. Zo krijgen we Corona er onder

Welkom bij BPT Prinsenhof

Welkom op de nieuwe website van het Buurtpreventie Team Prinsenhof.

Er wordt hard gewerkt aan het opzetten en invullen van de nieuwe site, zodat ook u op eenvoudige wijze opmerkingen aan ons kunt doorgeven en delen met medebewoners.

vandaag zijn 4 onderdelen gevuld, nieuws en Links komen spoedig.