Wie zijn wij?

  • Net als u, zijn wij bewoners van wijk “De Prinsenhof”. Als bewoners, met allerlei verschillende achtergronden en een baan/dagvulling, voelen wij ons erg betrokken bij de wijk en om die reden lid geworden van het Buurt Preventie Team.

  • Het BPT “De Prinsenhof” zet zich vooral in voor uw veiligheidsgevoel, dat wil zeggen het signaleren van allerlei zaken waarvoor je graag zou willen dat gemeente-afdelingen (zoals handhaving, meldpunt openbare ruimtes en politie) permanent aanwezig/bereikbaar zijn.

  • Dit betekent echter niet dat wij alle problemen op korte termijn kunnen oplossen, maar hopen een bijdrage te leveren aan onze samenleving, zodat het voor iedereen in wijk “De Prinsenhof” aangenaam wonen en leven is.

  • Ook zult u ons regelmatig zien optrekken met de wijkagenten, die ons adviseren en begeleiden.

  • Buurtpreventie is een samenwerkingsverband tussen buurtbewoners, politie, gemeente en de woningcorporaties Wooninvest en Vidomes.

  • Deze samenwerking heeft er toe geleid dat er in diverse wijken in Leidschendam buurtpreventie teams zijn opgericht.