attentie buurtpreventie


Wie moet ik bellen:

Elke seconde telt, dus bij ongeval inbraak of dreigende situaties:
112

U wilt iets melden, aangiften doen of een afspraak de wijkagent
09008844

U voelt zich bezwaard rechtstreeks de politie te bellen:


U vermoedt kindermishandeling:

0800-2000
 
Wie zijn wij?
 
- Net als u, bewoners van wijk "De Prinsenhof". Wij, met allerlei verschillende achtergronden en een baan/dagvulling, voelen ons erg betrokken bij de wijk en om die reden lid geworden van het Buurt Preventie Team.
 
- Het BPT "De Prinsenhof" zet zich vooral in voor uw veiligheidsgevoel, dat wil zeggen het signaleren van allerlei zaken waarvoor je graag zou willen dat gemeente-afdelingen (zoals handhaving, meldpunt openbare ruimtes en politie) permanent aanwezig/bereikbaar zijn.
 
- Dit betekent echter niet dat wij alle problemen op korte termijn kunnen oplossen, maar hopen een bijdrage te leveren aan onze samenleving, zodat het voor iedereen in wijk "De Prinsenhof" aangenaam wonen en leven is.
 
- Wij zijn geen politieagenten of handhavers. Maar u kunt ons wel regelmatig zien optrekken met de wijkagenten, die ons adviseren en begeleiden, met de Handhavers om vervuilingen aan de kaak te stellen en met de wijkmanager om te bekijken hoe de wijk leefbaarder gemaakt kan worden.
 
- Buurtpreventie is een samenwerkingsverband tussen buurtbewoners, politie, gemeente en de woningcorporaties Wooninvest en Vidomes.
 
- Deze samenwerking heeft er toe geleid dat er in diverse wijken in Leidschendam buurtpreventie teams zijn opgericht.